Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle content van deze site is gemaakt onder voorbehoud.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy voorwaarden
Flyerteam.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke en/of zakelijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande uw gegevens wordt op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u opgedragen werkzaamheden.

Copyright
Alle publicaties van Flyerteam zelf èn haar cliënten, zijn beschermd op basis van internationaal © auteursrecht. Alle rechten zijn dus voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op wat voor manier dan ook vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Flyerteam.nl.


Het is de bedoeling dat deze website functioneert op elke browser. Toch blijkt uit ervaring dat met Microsoft Internet Explorer de site het beste in functionaliteit benut wordt.